Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy

Program „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy”, opracowany przez kom. Michała Witkowskiego z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, to działania profilaktyczne skierowane do młodzieży Miasta Otwocka oraz ich rodziców, mające na celu zapobieganie zjawisku używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczania innych zjawisk patologicznych.

Program jest realizowany na terenie gminy Otwock w ramach zainicjowanej przez   Pana Prezydenta Miasta Otwocka – Zbigniewa Szczepaniaka, współpracy pomiędzy Prezesem Sądu Rejonowego w Otwocku, Panem Dariuszem Ciulkiewiczem, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Warszawie, Panem płk Zbigniewem Brzostkiem, Komendantem Powiatowym Policji w Otwocku, Panem podinsp. Hubertem Białogrodzkim oraz samorządem otwockim.

W dniu 7 czerwca br. na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Otwocku odbyła się inauguracyjna lekcja profilaktyczna w formie rozprawy sądowej. Gimnazjaliści wcielili się    w rolę składu orzekającego, prokuratora, obrońcy, świadków, biegłych, oskarżonych natomiast pozostała część uczniów oraz rodzice uczestniczyli w rozprawie w charakterze publiczności. Przedmiotem rozprawy było wykazanie szkodliwości zażywania narkotyków  i dopalaczy, przygotowanie uczniów na pierwszy kontakt z narkotykami oraz uświadomienie uczniom konsekwencji zachowań związanych z łamaniem prawa oraz nieprzestrzeganiem podstawowych norm społecznych, które prowadzą do demoralizacji. Dzięki takiej formie prowadzenia lekcji młodzi otwocczanie mogli poznać bliżej procedury sądowe, chociaż przez chwilę poczuć się Sędzią, prokuratorem czy adwokatem, co może zainspirować ich do wyboru właśnie takiego zawodu. Kto wie, czy dzięki takiej wizycie w Sądzie, któryś z uczniów za parę lat nie zostanie wziętym adwokatem lub prokuratorem czy też Sędzią.

Po zakończonej rozprawie rodzice odbyli spotkanie z Sędzią Rodzinnym oraz Kuratorem Sądowym. Przedstawiona im została procedura policyjno-sądowa stosowana wobec nieletniego, sprawcy czynu karalnego. Spotkanie było zwrócone głównie na pytanie ze strony rodziców oraz dyskusję.

Następnego dnia uczniowie udali się do Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec gdzie odbyły się pokazy warunków więziennych, pogadanka profilaktyczna z funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz rozmowa z osadzonymi mająca na celu uświadomienie uczniom, że więzienie to stracony czas i nie warto tu trafić.

Po wakacjach program będzie kontynuowany w pozostałych, otwockich szkołach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2017 Stowarzyszenie Nasz Otwock. Wszelkie prawa zastrzeżone.