Brak lekarza pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej

W związku z wystąpieniem problemu z zapewnieniem dyżuru lekarza pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w Powiatowym Centrum Zdrowia przy ul. Batorego, w październiku wystąpiliśmy z prośbą o interwencję do Rzecznika Praw Pacjenta.
 
Stoimy na stanowisku, że brak lekarza pediatry przyczyni się do zwiększonego przekierowywania chorych dzieci na oddziały pediatryczne bądź wskazywania konieczności odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej, co w perspektywie wygeneruje dodatkowe koszty oraz negatywnie wpłynie na świadczenie podstawowej opieki medycznej.
 
Poniżej pełna treść pisma:
 
Otwock, dnia 31 października 2017 r.
 
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 października br. nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej potocznie ustawą o sieci szpitali, na terenie miasta Otwocka (powiat otwocki, woj. mazowieckie), wystąpił problem z zapewnieniem dyżuru lekarza pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Na terenie powiatu otwockiego świadczenia w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 44.
 
Dotychczas placówki opieki całodobowej dostawały dodatkowe punkty przy przyznawaniu kontraktów za zatrudnianie pediatrów. Wraz z reformą skończono z tą praktyką. W dniu 27.10.2017 roku na łamach Linii Otwockiej (https://linia.com.pl/2017/10/27/rewolucja-npl-u) opublikowany został artykuł dotyczący przedmiotowej kwestii, w którym Pani Henryka Romanow, Prezes PCZ Otwock, oświadczyła, iż reforma zaowocowała znacznym obniżeniem finansowania i aktualnie nie ma środków na zatrudnienie lekarzy pediatrów. Do 30 września br. w ramach otwockiego NPL-u funkcjonowały trzy zespoły: wyjazdowy, ogólny i pediatryczny. Aktualnie nie ma już zespołu pediatrycznego, a także wyodrębnionych zespołów wyjazdowych. Pracują jedynie dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie, które będą realizować świadczenia na miejscu i w miarę możliwości pełnić funkcję wyjazdową.
 
W związku z powyższym, kierując się dobrem małego pacjenta oraz koniecznością przestrzegania jego praw, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do wyjaśnienia i naprawy zaistniałej sytuacji.
 
Wielu lekarzy pediatrów, jak również i Rzecznik Praw Dziecka jest zgodnych, że lekarz rodzinny nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności z zakresu pediatrii, by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej, co w perspektywie generuje dodatkowe koszty oraz negatywnie wpływa na świadczenie podstawowej opieki medycznej.
 
Z poważaniem,
Michał Witkowski
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Otwock”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2017 Stowarzyszenie Nasz Otwock. Wszelkie prawa zastrzeżone.