Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Michał Witkowski – Prezes

Krzysztof Gruchal

Piotr Kwiatkowski


 

Michał WitkowskiPrezes Stowarzyszenia

Urodziłem się 6 stycznia 1978 roku w Warszawie. Od początku mieszkam i jestem związany z  Otwockiem. Jestem żonaty i mam trójkę dzieci. Ukończyłem, wówczas nowo wybudowaną Szkołę Podstawową Nr 12, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Wykształcenie wyższe zdobyłem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra, zrealizowałem swoje marzenie i wstąpiłem do Policji.  Ukończyłem Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Na początku pracowałem w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, następnie w Komendzie Stołecznej Policji. Aktualnie jestem nadkomisarzem w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji. Zajmuję się nadzorowaniem, wspieraniem i koordynacją spraw kryminalnych trudnych, skomplikowanych, wielowątkowych o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Aktywnie działam na rzecz zwalczania dopingu w sporcie. Decyzją Ministra Sportu i Turystyki zostałem powołany do Rady Polskiej Agencji Antydopingowej. Osobiście uwielbiam biegać i pływać. Jestem Ratownikiem WOPR.

Jednym z istotnych aspektów mojej działalności jest angażowanie się w sprawy społeczne mieszkańców Otwocka. Chętnie inicjuję oraz biorę udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach profilaktycznych, edukacyjnych czy też charytatywnych organizowanych na terenie naszego miasta.

Od lutego 2015 roku na terenie miasta Otwocka indywidualnie realizuję nowatorską formułę współpracy Policji ze środowiskami lokalnymi, reprezentowanymi przez wspólnotę wiernych przybywających na niedzielne Msze Święte. Kierując się zasadą, że najlepszym sposobem na zwalczanie przestępczości jest jej zapobieganie oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców Otwocka, regularnie przeprowadzam w otwockich Kościołach krótkie prelekcje na temat „Jak nie stać się ofiarą przestępstwa – podstawowe zasady w życiu codziennym”.

Jestem twórcą programu „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy”. Są to działania profilaktyczne, realizowane przy współpracy z Sądem Rejonowym w Otwocku oraz Służbą Więzienną, skierowane do otwockiej młodzieży oraz ich rodziców mające na celu zapobieganie zjawisku używania narkotyków, dopalaczy oraz ograniczania innych zjawisk patologicznych.

Skupiam się również na dobrze pojętym interesie oraz poprawie jakości życia społeczności lokalnej z najbliższego otoczenia – jestem Członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, w której mieszkam.

© 2017 Stowarzyszenie Nasz Otwock. Wszelkie prawa zastrzeżone.