Otwocka Koperta Życia

OTWOCKA KOPERTA ŻYCIA
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
Przygotuj swoją kopertę ŻYCIA.

Na czym polega akcja?

Akcja ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, schorowanych i samotnych. W specjalnie przygotowanych kopertach należy umieścić najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergii na leki,  a także dane osobowe oraz dane kontaktowe do osób najbliższych. Całość powinna być przechowywana w lodówce. Dlaczego tam? Ze względu na to, iż jest to łatwo dostępne miejsce, obecne w prawie każdym domu.

 

Koperta Życia może okazać się szczególnie przydatna, gdy ratownicy medyczni, lekarze czy strażacy będą musieli szybko reagować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a brak jest kontaktu z ratowaną osobą, będącą np. po wylewie czy udarze.

“Otwocka Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • plastikowej koperty,
  • Karty Informacyjnej,
  • dwóch naklejek,
  • instrukcji wypełnienia

 

 

 

 

Karta Informacyjna składa się z dwóch części, które należy wypełnić DUŻYMI literami. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków pacjent wypełnia z pomocą lekarza pierwszego kontaktu. Aby „Koperta Życia” mogła dobrze spełnić swoją funkcję, powinna zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w przypadku konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

W drugiej części ankiety znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).
Tak przygotowana informacja jest ważna przez rok, po tym czasie (lub w miarę potrzeb) powinna zostać zaktualizowana. Wypełnioną ankietę, włożoną do plastikowej koperty, należy umieścić w lodówce, natomiast na lodówce przykleić  naklejkę „Koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie. Drugą naklejkę należy nakleić po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania, na wysokości wzroku osoby dorosłej, tak, aby ratownicy medyczni wiedzieli, że w tym mieszkaniu jest Otwocka Koperta Życia.

O akcji
Realizując działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców Otwocka w wieku senioralnym, Stowarzyszenie „Nasz Otwock”, we współpracy z otwockimi Parafiami, Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, kierownikami otwockich ośrodków zdrowia, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, Uniwersytetem III Wieku „Otwarte drzwi”, Komendą Powiatową Policji w Otwocku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku przeprowadza pilotażową edycję programu „Otwocka Koperta Życia”. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

O „Otwockiej Kopercie Życia” zostały poinformowane wszystkie służby ratunkowe działające na terenie gminy Otwock.

Dystrybucja „Otwockiej Kopert Życia”:
Koperty kolportowane są przez prezesa Stowarzyszenia “Nasz Otwock”, Pana Michała Witkowskiego, w trakcie prelekcji „Jak nie stać się ofiarą przestępstwa – podstawowe zasady w życiu codziennym”, prowadzonych w otwockich Kościołach. Ponadto koperty można otrzymać w Urzędzie Miasta Otwocka, Ośrodkach Zdrowia, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz podczas akcji prozdrowotnych. Będą również dostarczane przez pracowników socjalnych, strażaków oraz dzielnicowych, a także dostępne na Rodzinnych Ogródkach Działkowych.

Koperty są bezpłatne i trafią do każdej zainteresowanej osoby.

Kartę Informacyjną można pobrać pod poniższym adresem:

Karta Informacyjna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2017 Stowarzyszenie Nasz Otwock. Wszelkie prawa zastrzeżone.